Members << Current Members

  Current Members Previous Members

       Professor    
   
          Dr. Sanzhong Luo
            
           Professor of Institute of Chemistry, Chinese           Academy of Sciences
          Dr.Sanzhong Luo- luosz@iccas.ac.cn

          
click here for details
   
     
        Research Assistants      
 
            Dr. Long Zhang
            B.Sc. Nankai University, 2005
            Ph.D. Nankai University & ICCAS , 2010
            Assistant Professor, ICCAS,2010
            Associate Professor, ICCAS,2013

            
Dr.Long Zhang- zhanglong@iccas.ac.cn  
        

            Dr. Jian Lv
            B.Sc. Nankai University, 2004
            Ph.D. Nankai University, 2009
            Post-doc , ICCAS , 2011
            Assistant Professor, ICCAS , 2011
            Associate Professor ICCAS , 2012

            
Dr.Jian Lv- lvjian@iccas.ac.cn      
      

     
     
        Visiting Scholar      
   
            Dr. Samik Nanda
            Ph.D. IICT, Hyderabad, India,2002
            Assistant Professor, Indian Institute of Technology             Kharagpur,2006
            Associate Professor, Indian Institute of Technology             Kharagpur,2011

            
Dr.Samik Nanda- snanda@iccas.ac.cn  
        

      
      

     
       5th Year Graduate Students    
     
            Xingren Zhong
            B.Sc. Renmin University of China, 2012
            Xingren Zhong- zhongxr18@163.com
            Yunbo Zhu
            B.Sc. Northwest University, 2011
            
Yunbo Zhu- zhuyunbo@iccas.ac.cn
           Qichao Zhang
           B.Sc. Tangshan Normal University, 2011
           M.Sc. Jilin University, 2014
           
Qichao Zhang- zhangqc2014@iccas.ac.cn
     
       4rd Year Graduate Students    
     
          Dehong Wang
          B.Sc. Northeast Normal University, 2013
          
Dehong Wang- wangdh484@163.com
           Lihui Zhu
           B.Sc. Shanxi University, 2011
           
Lihui Zhu- zlh_smile@163.com
            Yang'en You
             B.Sc. Soochow University, 2012
             
Yang'en You- youyangen@126.com
     

       3nd Year Graduate Students

   
     
          Zaikun Xue
          B.Sc. Henan Normal University, 2014
          Zaikun Xue- xzk129@163.com
          Qi Yang
          B.Sc. Xi'an Jiaotong University, 2014
          Qi Yang- qyang_cope@163.com
           Le Wang
           B.Sc. Hubei University for Nationalities, 2013
           
     
   
           Longji Li
           B.Sc. Henan University of Science and Technology, 2013
           M.Sc. Beijing University of Technology, 2016
           
Longji Li-lilongji926@outlook.com
   
     

       2st Year Graduate Students

   
     
          Wenzhao Zhang
          B.Sc. University Of Science And Technology Of China, 2015
          Wenzhao Zhang- zhangwenzhao@iccas.ac.cn
          Yaning Wang
          B.Sc. Lan Zhou University, 2015
          Yaning Wang-wangyaning@iccas.ac.cn
          Sujia Li
          B.Sc. Hubei University of Chinese Medicine, 2015
          Sujia Li-lisujia@iccas.ac.cn
   
          Ruipu Zhang
          B.Sc. Central China Normal University, 2015
          Ruipu Zhang-zhangruipu@iccas.ac.cn
   
     

       1st Year Graduate Students

   
     
          Mao Cai
          B.Sc. Jilin University, 2016
          Mao Cai- 13943139036@163.com
          Yanfang Han
          B.Sc. Central China Normal University, 2016
          Yanfang Han-2481748259@qq.com
          Qi Zhang
          B.Sc. Northwest University, 2016
          Qi Zhang-1205571006@qq.com